Kategorie:

Dospělí: Osoby které v den závodu dovrší věk 16 let, tj. narození 1.8.2004 a

dříve.

Trasa 7km+, 20p+, v případě nepřekonání překážky následuje handicap.

6-10: Děti které v den závodu dovrší věk 6 roků nebo nepřesáhnou věk 10 roků

Tj, narození 2.8.2009-1.8.2014

Trasa 1 km+ , 8p+, měřený čas, v případě nepřekonání překážky následuje

handicap.

11-15: Děti a mládež, kteří v den konání závodu dovrší věk 11 roků a

nepřesáhnou 15 roků, tj. 2.8.2004-1.8.2009

Trasa 1,5 km+, 10p+, měřený čas, v případě nepřekonání překážky následuje

handicap.

FUN: Účastníci kteří si chtějí závod zkusit, nemají povinnost absolvovat

překážky, není jim měřen čas.

Family: Rodiče s dětmi v den závodu mladšími 6-ti let

Tj. děti narozené 2.8.2014 – 31.7.2020  1km+, 8p+ , překážky nejsou povinné,

není měřen čas.


 

V případě porušení pravidel následuje diskvalifikace!!!