Pravidla zdolání překážek pro dospělé závodníky a pejskaře

1. Chodník z pneu

Proběhnout chodník z pneumatik, tato překážka je povinná bez hendikepu.

2. Plazení pod stroji

Plazení pod všemi stroji jejich středem na šířku vozů. Za předpokladu že by se bál pejsek či člověk pod vozy vlézt, následuje za nimi 10 Jacíkových testů.

3. Pneu na haldu

Na vrcholu haldy vezmete kousek té bílé fáborky za pejskem, pokud se k ní dostanete 😀 a odnesete ho jako důkaz dobrovolníkovi, který bude dole u pneumatik. Muži nesou pneumatiky dvě a ženy jednu. Překážka je povinná!!!

4. Spodem I.

Překážka se půjde z opačné strany než je vyfocena, ale půjde se přes zavěšené pneumatiky a poté spodem po podélné kladině až ke kladině šikmé, končíte nohami za značkou, bez doteku země. Za nesplnění následuje hendikep, kačáky + 10x Jacíkův test (vysvětlení na konci pravidel)

5. Trny

Zde je úkol jasný, vyručkovat z nejspodnějšího na ten nejhornější trn. Nesplnění – Kačáky

6. Spodem II.

Překážka se překonává výhradně spodem, zavěšeni na příčných kladinách, poté přes zavěšenou kladinu, pneumatiku a dál po příčných kladinách. Bez dotyku země.

Následují kačáky + Jacíkův test 10x

7. Barely

Vezmete si barel s vodou, muži plný, ženy ½ a jdete vyznačenou trasu. Překážka je povinná.

8. Bahenní lázeň

Zde se jen trochu proběhnete bahnem, může se stát, že v něm skončíte po kolena, nepanikařte, vykláním nohy kolem ní vytvoříte vzduchovou bublinu a vylezete. Už jsem tam byl, tak to vím. 😊

Pokud by snad někdo odmítl běžet bahnem, může se vykoupit 60-ti angličáky.

9. Piny v kostce

Zde jsem bohužel zapomněl udělat fotografii.

Jedná se o piny ve tvaru kostky, pomocí kolíků obejdete kostku, muži tři strany, ženy dvě strany. Za nesplnění následují kačáky + 10x Jacíkův test.

10. Sudy + kruhy

Tato překážka vzhledem k ceně sudů ještě není zavěšena. 😊

Pomocí zavěšených sudů a následně kruhů se musíte dostat na druhou stranu a zazvonit na zvoneček. U sudů můžete použít k chycení i úvaz, nesmíte si však pomoci konstrukcí.

Nesplnění – Kačáky + Jacíkův test 10x

11. Balanc

Přes náhodně poházené segmenty na zemi je potřeba přejít z jednoho konce na druhý.

Při nesplnění následují kačáky + 10x Jacíkův test.

12. Převalování pneu

Muži obrátí pneu 4x (2x tam a 2x zpět), ženy 2x (1x tam a 1x zpět)

Překážka je povinná

13. Plazení pod sítí

Plazení pod sítí, bahýýýýnkooooo.

Pokud by se někomu nechtělo, 60 angličáků to pojistí.

14. Atlas světa

Tak co to bude? Buď to může být otázka ze zeměpisu, za kterou bude případně následovat nějaký trest, nebo to bude betonová koule, se kterou povinně každý obejde daný okruh (svět)… Necháme se překvapit do závodu? Sledujte FB, dozvíte se v sobotu večer. Nemůžeme vykvákat všechno hned přeci.

15. Měsíční kaňon

Zde dbejte zvýšené opatrnosti. Ale je to hezké a cesta tudy bohužel vést musí.

16. Střelba prakem

Co je to prak asi netřeba vysvětlovat. Musíte trefit lapač kuliček, pouze jeden pokus. Kdo netrefí, následuje hendikep – Kačáky

17. Slack Line

Zavěšeni zespodu na slacklině musíte přelézt z jedné strany na druhou bez dotyku země. Nesplnění – Hendikep, Kačáky

18. Na husto

Pomocí pneumatik bez dotyku země z jedné strany na druhou.

Nezdolání – hendikep, kačáky + 10x Jacíkův test

19. Štola

Průběh štolou je povinný. Pozor na hlavu.

20. Kombo

Poslední překážka před cílem je kombo.

Začínáte jednou rukou zavěšeni za kruh a druhou za čtverec na pile (zde je nutné čtverec nadzvedávat přes pilové zuby, kruh pouze posouváte po trubce. Přecházíte pomocí pneumatiky (můžete stoupnout a použít úvaz) a pokračujete na triangl na jehož konci zvoníte. Překážka je splněna až po zazvonění, nesmíte se dotknout nohami země.

Při nesplnění celé překážky následují kačáci + 10 Jacíkových testů

Při splnění poloviny překážky následují pouze Jacíkovi testy 10ks.

Pak upalujete do cíle.

Jacíkův test: Ze stoje do dřepu, do kliku, hrudník na zem, do dřepu, narovnat se a stejný postup na záda, po postavení ze zad, je jeden jacík splněn.

Kačáky : V dřepu obejdete danou vzdálenost.